Настоятелство

„НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА „ОСМИ МАРТ“ ГР.ПЪРВОМАЙ, със седалище и адрес на управление е гр.Първомай, ул.”Спартак” №11а, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 205557877.

Контакти:

0884/888841 – ДИМИТРИНА КОЮМДЖИЕВА - Председател на Управителния съвет

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

БАНКОВА СМЕТКА:

Банка ДСК ЕАД

IBAN: BG 57 STSA 93000026004473

BIC: STSABGSF

Титуляр на сметката: Настоятелство при ДГ „Осми март” гр.Първомай

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ – ОТНОСНО ЧЛЕНСТВО В НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ  ДГ „ОСМИ МАРТ“ ГР.ПЪРВОМАЙ

СПИСЪК  НА  УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  „НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА „ОСМИ МАРТ” – ГР. ПЪРВОМАЙ ИЗБРАН НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА  06.02.2019г.

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА „ОСМИ МАРТ” – ГР. ПЪРВОМАЙ

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УС НА НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДГ „ОСМИ МАРТ“ ГР.ПЪРВОМАЙ  ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДГ „ОСМИ МАРТ“ ГР.ПЪРВОМАЙ – Изтегли формуляр >>

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДГ „ОСМИ МАРТ“ ГР.ПЪРВОМАЙ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО – Изтегли формуляр >>

ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДГ „ОСМИ МАРТ“ ГР.ПЪРВОМАЙ – Изтегли формуляр >>

Официален адрес

Официален адрес на детската градина след 01.08.2016г.

град Първомай
пощ. код. 4270
ул. „Спартак“ № 11 а

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

кв. Любеново
пощ. код. 4270
ул. „Струма“ № 2

Трети адрес

Трети – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

с. Караджалово
пощ. код. 4283
ул. „8-ма“ № 1

Работно време

Понеделник – Петък
6:00 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя