Новини

Уважаеми родители,
На 20.10.2020 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на Обществен съвет и Родителско настоятелство към ДГ „Осми март. Очакваме всички членове да присъстват.

Покана

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и Решение от 09.01,2020г. на Управителния съвет се СВИКВА на Общо събрание на Сдружение „Настоятелство при Детска градина „Осми март“ гр.Първомай” на 26.02.2020г. от 17:30 часа в сградата на Детска градина „Осми март” гр.Първомай, ул.”Спартак” №11а, при следния дневен ред:

Уважаеми родители,

На 04.04.2019 г. от 17,00 ч. ще се проведе среща на Обществения съвет и Родителското настоятелство в ДГ „Осми март“.

Отвори покана >>

Страница 1 от 3

Официален адрес

Официален адрес на детската градина след 01.08.2016г.

град Първомай
пощ. код. 4270
ул. „Спартак“ № 11 а

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

кв. Любеново
пощ. код. 4270
ул. „Струма“ № 2

Трети адрес

Трети – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

с. Караджалово
пощ. код. 4283
ул. „8-ма“ № 1

Работно време

Понеделник – Петък
6:00 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя