Новини

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и Решение от 07.06.2020г. на Управителния съвет се СВИКВА на Общо събрание на Сдружение „Настоятелство при Детска градина „Осми март“ гр.Първомай” на 26.07.2021г. от 17:30 часа в сградата на Детска градина „Осми март” гр.Първомай, ул.”Спартак” №11а, при следния дневен ред: 

Страница 1 от 4

Официален адрес

Официален адрес на детската градина след 01.08.2016г.

град Първомай
пощ. код. 4270
ул. „Спартак“ № 11 а

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

кв. Любеново
пощ. код. 4270
ул. „Струма“ № 2

Трети адрес

Трети – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

с. Караджалово
пощ. код. 4283
ул. „8-ма“ № 1

Работно време

Понеделник – Петък
6:00 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя