Новини

Предстоящи обучения

Тема:

1. „ Драматизацията – фактор за комплексна реализация на детската реч “

Място на провеждане:   ДГ „Осми март“

Период на провеждане: 14.10.2023 г. – 24.10.2023 г.

Начален и краен час: 09,00 ч. – 17,00 ч.

Наименование на обучителната организация: Евроклас консулт плюс

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 21

Официален адрес

Официален адрес на детската градина след 01.08.2016г.

град Първомай
пощ. код. 4270
ул. „Спартак“ № 11 а

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

кв. Любеново
пощ. код. 4270
ул. „Струма“ № 2

Трети адрес

Трети – различен адрес от официалния, на сградата, в която се провежда предучилищно образование

с. Караджалово
пощ. код. 4283
ул. „8-ма“ № 1

Работно време

Понеделник – Петък
6:00 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя